Prečo nakupovať u nás?

Ponúkame len to, čo objektívne pomáha

 1. Široký výber (viac ako 200) kvalitných prístrojov a príslušenstva
 2. Viac ako 95% tovaru v ponuke máme skladom
 3. Sme jediný špecializovaný obchod na Slovensku
 4. Odoslanie objednávky kuriérom najneskôr do 24-48 hodín
 5. Najlepšie ceny, min. 90% sortimentu máme najlacnejší na internete
 6. Možnosť dokupovania náhradných dielov
 7. Poštovné zdarma pri kúpe tovaru nad 100,00 €
 8. Lacná doprava kurierom od 4,00 €
 9. Emailové informácie o prijatých a odoslaných objednávkach
 10. Poradenstvo a individuálny prístup pre každého klienta
 11. 100% garancia vrátenia peňazí do 14 dní za vrátený nepoužitý tovar

 

  

 

 Prečo je treba inhalovať?

Indikácie inhalačnej liečby


Inhalačná liečba je v súčasnosti jedna z najdôležitejších liečebných metód pre mnoho
ochorení respiračného systému, pričom niektoré z nich patria k hlavným príčinám zvýšenej morbidity a mortality.

Tento druh terapie má niekoľko významných výhod:

- možnosť získania silného lokálneho účinku bez celkového zaťaženia organizmu
- možnosť pôsobiť dokonca v extrémne periférnych oblastiach dolných dýchacích ciest
(vrátane alveol), pretože vďaka jemnej disperzii častíc tvoriacich aerosol môžu pokryť
väčšiu plochu
- zníženie nežiadúcich vedľajších účinkov typických pre bežné metódy


Zásluhou týchto i mnohých ďalších výhod sa inhalačná terapia stáva čoraz viac a viac
uznávanejšou metódou pri liečbe broncho-pulmonálnych ochorení. Hlavnou výhodou je dosiahnutá vysoká koncentrácia liečiva v špecifickej oblasti bez zaťaženia iných častí tela. Je dôležité použiť k tomu spoľahlivé prístroje navrhnuté medicínskymi odborníkmi.
Štatistické štúdie zistili, že najväčšiu náchylnosť k respiračným ochoreniam majú práve deti a starší ľudia. U detí sa za hlavné príčiny pokladajú rekurentné infekcie a relapsy. U starších ľudí však vekový faktor spôsobuje i väčšiu morbiditu.


Inhalačná liečba je často uplatňovaná pri nasledovných ochoreniach:

- infekčné a alergické ochorenia dýchacích ciest: asthma bronchiale a pod.
- akútne a chronické zápaly horných a dolných dýchacích ciest: atrofická rinitída,
sinusitis, bakteriálna otitis, vírová bronchitis
- ochorenia zapríčiňujúce zníženie respiračných funkcií: chronická obštrukčná bronchitis, emphyzém, ronchiektázia, bronchiolitis
- parenchymatózne ochorenia: pneumocystis pneumonia, synticiálny respiračný vírus
- stavy po fyzikálnom a chemickom poškodení dýchacích ciest
- stavy po operáciách a traumatických poškodeniach dýchacích ciest
- pri prevencii výskytu chronickej bronchitídy na rizikových pracoviskách

Pri inhalácii je dôležitá dychová frekvencia. Pri tachypnoii (okolo 30 dychov za minútu)
sa využíva len 10% hmloviny; pri hlbokom, pomalom dýchaní (5 - 6 dychov za minútu)
s krátkodobou apnoickou pauzou je využitých 60% hmloviny. Prístrojová inhalácia sa
prevádza zvyčajne najmenej jedenkrát denne po dobu 10-30 dní.

Výkonné inhalátory dokážu vďaka patentovanej technológii Sidestream zvyšiť výkon zo 6 litrov za minútu na 16 litrov za minútu a podstatne tak skracujú dobu inhalácia z 15 - 17 minút na iba6 - 8 minút.

 

MjI5M