Prečo nakupovať u nás?

Ponúkame len to, čo objektívne pomáha

 1. Široký výber (viac ako 200) kvalitných prístrojov a príslušenstva
 2. Viac ako 95% tovaru v ponuke máme skladom
 3. Sme jediný špecializovaný obchod na Slovensku
 4. Odoslanie objednávky kuriérom najneskôr do 24-48 hodín
 5. Najlepšie ceny, min. 90% sortimentu máme najlacnejší na internete
 6. Možnosť dokupovania náhradných dielov
 7. Poštovné zdarma pri kúpe tovaru nad 100,00 €
 8. Lacná doprava kurierom od 4,00 €
 9. Emailové informácie o prijatých a odoslaných objednávkach
 10. Poradenstvo a individuálny prístup pre každého klienta
 11. 100% garancia vrátenia peňazí do 14 dní za vrátený nepoužitý tovar

 

  

 

 Dezinfekcia nebulizátora

Dezinfekcia nebulizátora

 • Používajte vždy len vlastný nebulizátor, nikdy si ho navzájom nepožičiavajte s inými ľuďmi.

 • Je veľmi dôležité, aby ste pravidelne, každý druhý deň liečby (obdeň) dezinfikovali nebulizátor jedným z dvoch uvedených spôsobov:

 • Vyčistite nebulizátor podľa pokynov. Namočte všetky časti nebulizátora (okrem hadičiek) na 1 hodinu do roztoku 1 dielu liehového bieleho octu a 3 dielov horúcej vody z vodovodu.

Dôkladne opláchnite všetky časti nebulizátora teplou vodou z vodovodu a vysušte čistou, neplstnatejúcou utierkou. Po skončení práce vylejte roztok octu.

Vyčistite nebulizátor podľa pokynov. Jednotlivé časti nebulizátora (okrem hadičiek) dezinfikujte vyvarením vo vode po dobu 10 minút. Po ukončení vysušte čistou, neplstnatejúcou utierkou.

 

ZDBlMD