Prečo nakupovať u nás?

Ponúkame len to, čo objektívne pomáha

 1. Široký výber (viac ako 200) kvalitných prístrojov a príslušenstva
 2. Viac ako 95% tovaru v ponuke máme skladom
 3. Sme jediný špecializovaný obchod na Slovensku
 4. Odoslanie objednávky kuriérom najneskôr do 24-48 hodín
 5. Najlepšie ceny, min. 90% sortimentu máme najlacnejší na internete
 6. Možnosť dokupovania náhradných dielov
 7. Poštovné zdarma pri kúpe tovaru nad 100,00 €
 8. Lacná doprava kurierom od 4,00 €
 9. Emailové informácie o prijatých a odoslaných objednávkach
 10. Poradenstvo a individuálny prístup pre každého klienta
 11. 100% garancia vrátenia peňazí do 14 dní za vrátený nepoužitý tovar

 

  

 

 Ako dezinfikovať príslušenstvo k inhalátorom


 • Po každom použití inhalátora najskôr odstráňte zbytky liečiva a možných nečistôt.
 • Všetky časti prístroja (okrem vzduchovej hadice) sa môžu dezinfikovať chemickými dezinfekčnými prípravkami, resp. umývať vo vodnom kúpeli (max 60 °C). Po dezinfekcii sa musia jednotlivé diely dôkladne opláchnuť, aby sa odstránili všetky zvyšky dezinfekčného roztoku.
 • Kompresor a vzduchová hadica by mala byť očistená čistou vlhkou a mäkkou handričkou. Kompresor neponárajte do vody a nevystavujte ho vysokým teplotám!
 • Po dezinfekcii dbajte na dostatočné vysušenie. Zvyšková vlhkosť, príp. zrazená vlhkosť môže zvyšovať riziko tvorby choroboplodných zárodkov.
 • Dezinfekčné prípravky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo informačný leták prípravku.

2 spôsoby dezinfekcie inhalátorov:

1) Dezinfekcia pre domáce použitie


Zloženie

100 g roztoku obsahuje:
účinné látky: propán-1-ol 45,0 g, propán-2-ol 25,0 g, etanol 4,7 g

Oblasti použitia

Bacillol® AF je vhodný na rýchlu dezinfekciu postrekom a utretím povrchov odolných proti alkoholu predovšetkým tam, kde sa okrem rýchleho účinku kladie dôraz i na zaschnutie bez zanechania akýchkoľvek rezíduí.

Návod na použitie a dávkovanie

 • Dostatočným množstvom prípravku potrite dezinfikovaný povrch a nechajte pôsobiť 30 sekúnd, maximálne 5 minút. Zabezpečte, aby bol celý pokrytý prípravkom.
 • K aplikácii prípravku Bacillol® AF z nádoby s objemom 500 ml je určený univerzálny pištoľový rozprašovač.
 • Množstvo použitého roztoku nesmie prekročiť 50 ml na m2. Celkové množstvo aplikované v miestnosti nesmie prekročiť 100 ml na m2 plochy miestnosti.

 

2) Dezinfekcia pre kliniky a nemocnice

Korsolex® plus je moderný bezaldehydový prípravok na dezinfekciu lekárskych nástrojov, ktorý v sebe spája vynikajúci čistiaci efekt so širokým rozsahom použitia a vysokou materiálovou znášanlivosťou.

  Zloženie

  100 g roztoku obsahuje:
  účinné látky: 9,2 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, 13,0 g didecyldimethylammoniumchloride
  pomocné látky: tenzidy, rozpúšťadla, komplexotvorné látky, inhibítory korózie, penové regulátory, regulátory hodnoty pH, farbivá, vonné prísady

  Oblasti použitia

  Korsolex® plus má vynikajúcu materiálovú znášanlivosť a môže sa preto používať na dezinfekciu spojenú s čistením termostabilných a termolabilných nástrojov manuálne alebo cirkulačnou metódou, rovnako ako aj v ultrazvukovom kúpeli.

  Návod na použitie a dávkovanie

  Dezinfekcia ponorením

  • Korsolex® plus je koncentrovaný prípravok, ktorý sa musí riediť presne podľa doporučení, a vždy sa musí dodržať doba pôsobenia.
  • Všetky nástroje sa musia rozobrať na jednotlivé časti a úplne navlhčiť roztokom Korsolex® plus.
  • Po vybratí nástroja z dezinfekčného roztoku ho dôkladne opláchnite tečúcou vodou. Oplachová voda musí mať minimálne kvalitu pitnej vody. Pre vysoko kvalitné nástroje odporúčame použiť demineralizovanú vodu.

  Ultrazvukový kúpeľ

  • Korsolex® plus sa môže používať vo všetkých ultrazvukových kúpeľoch vyrobených z nehrdzavejúcej ocele.
  • Je dôležité zabezpečiť, aby doba dezinfekcie v ultrazvukovom kúpeli neprekročila čas odporúčaný výrobcom nástroja. Pre dokonalý výsledok dezinfekcie je nutné dodržať dobu pôsobenia podľa výsledkov mikrobiologických testov.

  Doba účinnosti

  • Korsolex® plus má vynikajúce čistiace schopnosti. Preto nie je nutné pridávať žiadne dodatočné detergenty. Roztok sa môže používať 7 dní v prípade nízkeho i vysokého bielkovinového zaťaženia. To platí i pre roztoky používané v ultrazvukových kúpeľoch. Roztok vymeňte, keď sa začne sfarbovať do červena.

   

  Ak máte záujem o dezinfekčné prípravky Bacillol® AF alebo Korsolex® plus kliknite TU

   


  NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

  NDc4N