Prečo nakupovať u nás?

Ponúkame len to, čo objektívne pomáha

 1. Široký výber (viac ako 200) kvalitných prístrojov a príslušenstva
 2. Viac ako 95% tovaru v ponuke máme skladom
 3. Sme jediný špecializovaný obchod na Slovensku
 4. Odoslanie objednávky kuriérom najneskôr do 24-48 hodín
 5. Najlepšie ceny, min. 90% sortimentu máme najlacnejší na internete
 6. Možnosť dokupovania náhradných dielov
 7. Poštovné zdarma pri kúpe tovaru nad 100,00 €
 8. Lacná doprava kurierom od 4,00 €
 9. Emailové informácie o prijatých a odoslaných objednávkach
 10. Poradenstvo a individuálny prístup pre každého klienta
 11. 100% garancia vrátenia peňazí do 14 dní za vrátený nepoužitý tovar

 

  

 

 7 riešených problémov s inhalátorom

1. Rozprašovač nevytvára žiadný aerosol alebo len malé množstvo.


1. V rozprašovači je príliš mnoho, alebo málo lieku.
Minimum: 0,5 ml, maximum: 5 ml.


2. Zkontrolujte trysku, či nie je upchatá.
Prípadne trysku vyčistite (napr. vypláchnutím).
Rozprašovač potom znovu spustite.
Pozor: Malé otvory opatrne prepichujte iba zo spodnej strany trysky.


3. Nedržíte rozprašovač zvysle.
Rozprašovač nevytvára žiadny aerosol alebo len malé množstvo.


4. Naplnili jste inhalačnú kapalinu, která je nevhodná pre rozprašovanie (napr. príliš hustá).
Inhalačná kvapalina by mala byť doporučená lekárom.


2. Malý výkon.

Zalomená hadička, upchatý filter, príliš velké množstvo inhalačného roztoku.


3. Ktoré lieky môžem inhalovať?

Spýtajte sa prosím svojho lekáre.
V zásade sa smú inhalovať všetky lieky, které sú vhodné a schválené pre inhaláciu pomocou prístroja.


4. V rozprašovači zostáva inhalačný roztok.


To je dané technickým riešením a je to normálne. Inhaláciu skončite, akonáhle budete počuť výrazne iný zvuk rozprašovača.


5. Na čo je treba dbať u batoľat a detí?


1. Aby bola zaistena efektivna inhalácia, mala by maska u batoľat zakrývať ústa a nos.
2. U detí by maska rovnako mala zakrývať ústa a nos.
Rozprašovanie v blízkosti spiacich osôb je málo účinné, protože sa pritom do plúc nemôže dostať dostatečné množstvo lieku.


Upozornenie: Deti by mali inhalovať iba pod dozorom a za pomoci dospelej osoby a nemali by sa nechávať samotné.


6. Trvá inhalácia s maskou dlhšie?
To je dané technickým riešením. Cez otvory v maske vdýchnete pri každom nádychu menšie množstvo lieku než náustkem. Aerosol sa v otvoroch zmieša s okolitým vzduchom.


7. Prečo sa má rozprašovač pravidelne vymieňať?


Existují pre to dva dôvody:


1. Aby bola zaistena terapeuticky účinné spektrum čiastočiek, nesmie otvor trysky prekročit určitý priemer. Na základe mechanického a tepelného namáhania podlieha plast určitému opotrebovaniu. Tryskový nádstavec je mimoriadne chúlostivý. Na základe toho sa môže změnit i zloženie kvapiek aerosolu, čo má bezprostredne vplyv na efektivitu liečby.
2. Naviac se pravidelná výmena rozprašovača doporučuje z hygienických dôvodov.


7. Potrebuje každý svôj vlastný rozprašovač?


Je to bezpodmienečne nutné z hygienických dôvodov

 

MWJiYzd