Prečo nakupovať u nás?

Ponúkame len to, čo objektívne pomáha

 1. Široký výber (viac ako 200) kvalitných prístrojov a príslušenstva
 2. Viac ako 95% tovaru v ponuke máme skladom
 3. Sme jediný špecializovaný obchod na Slovensku
 4. Odoslanie objednávky kuriérom najneskôr do 24-48 hodín
 5. Najlepšie ceny, min. 90% sortimentu máme najlacnejší na internete
 6. Možnosť dokupovania náhradných dielov
 7. Poštovné zdarma pri kúpe tovaru nad 100,00 €
 8. Lacná doprava kurierom od 4,00 €
 9. Emailové informácie o prijatých a odoslaných objednávkach
 10. Poradenstvo a individuálny prístup pre každého klienta
 11. 100% garancia vrátenia peňazí do 14 dní za vrátený nepoužitý tovar

 

 

 

 

 

 Nosová sprcha

Rhino Clear® Nosová sprcha.

Rhino Clear® je navrhnutý tak, aby poskytoval maximálne zvhlčenie a čistenie nosových dutín. Ergonomický tvar umožňuje jednoduché použitie. Rhino Clear je rýchle a efektívne zariadenia pre zavedenie hmloviny do nosových dierok na hydratáciu sliznice.

Môže byť použitý s fyziologickým roztokom, termálnou vodou alebo liekmi bežne dostupnými v lekárňach. Vybavený je reguláciou rozprašovania. Rhino Clear nebulizátor rozprašuje 10 ml roztoku  asi 2 minúty. Rhino Clear je vhodný na použitie pre všetky vekové kategórie. Každé balenie obsahuje 3 nosové adaptéry:  - Transparentný- vhodný pre deti do 3 rokov   - Biely - vhodný pre deti od 3 do 12 rokov  - Modrý -vhodné pre deti od 12 rokov a dospelých.

 

 

 

Njg4YmEwM