Prečo nakupovať u nás?

Ponúkame len to, čo objektívne pomáha

 1. Široký výber (viac ako 200) kvalitných prístrojov a príslušenstva
 2. Viac ako 95% tovaru v ponuke máme skladom
 3. Sme jediný špecializovaný obchod na Slovensku
 4. Odoslanie objednávky kuriérom najneskôr do 24-48 hodín
 5. Najlepšie ceny, min. 90% sortimentu máme najlacnejší na internete
 6. Možnosť dokupovania náhradných dielov
 7. Poštovné zdarma pri kúpe tovaru nad 100,00 €
 8. Lacná doprava kurierom od 4,00 €
 9. Emailové informácie o prijatých a odoslaných objednávkach
 10. Poradenstvo a individuálny prístup pre každého klienta
 11. 100% garancia vrátenia peňazí do 14 dní za vrátený nepoužitý tovar

 

  

 

 


» Servisné strediská
Servisné strediská

Servisy

A

B

BONECO

C

CA-MI

CLEANAER

D

E

F

FLAEM NUOVA

G

GODDESS

H

HAMA

HARTMANN

HEAL FORCE

HYUNDAI

K

L

LAICA

LANAFORM

M

MEBBY

MEDEL

N

NORDITALIA

O

OMRON

P

PHILIPS

R

S

T

U

V

VISIONAIRE

W

Z

ZEPTER

1-9

OTU5N